Intraerythrocytic paraziták,


A griseofulvin gátolja a plazmodium intraerythrocytic paraziták intraeritrocitális növekedését ferrochelatáz gátlással, de hiányzik az aktivitás egy kísérleti humán fertőzési vizsgálatban tudományos jelentések - Tudományos jelentések - témák Malária Absztrakt A dermatofit fertőzések kezelésére használt, orálisan aktív gombaellenes szer, a griseofulvin másodlagos hatással rendelkezik az N- metil-protoporfirin IX N- MPP citokróm P által közvetített termelésének indukálására.

Az N- MPP a hem-bioszintetikus enzim ferrokelatáz hatásos, versenyképes inhibitora, és gátolja a Plasmodium falciparum tenyésztett eritrocita-szakasz növekedését. A malária megszüntetéséhez új, Plasmodium elleni gyógyszereket kell alkalmazni. Így azt vizsgáltuk, hogy a griseofulvin anti-plazmodális aktivitást mutat-e. Megfigyeltük, hogy intraerythrocytic paraziták P. A μM-os griseofulvinnal végzett kezelés elegendő volt a parazita növekedésének megakadályozásához és az N- MPP termelésének indukálásához.

A PPIX ferrochelatáz szubsztrát beiktatása blokkolta a griseofulvin gátló aktivitását, ami arra utal, hogy a griseofulvin aktivitása a ferrochelatáz N- MPP-függő gátlásán keresztül történik. Egy ex vivo vizsgálatban a griseofulvinnal kezelt alanyok vörösvértestjei nem voltak hatásosak a tenyésztett P.

Можешь intraerythrocytic paraziták создать Зону Тишины. -- обратился он к Компьютеру. В тот же самый миг он испытал то самое безошибочное мертвое ощущение -- результат полнейшего исчезновения даже самых слабых звуков, которое наступало, когда человек оказывался в такой зоне.

Egy klinikai vizsgálatban azonban a griseofulvin nem mutatott terápiás vagy profilaktikus hatást a P. Bár a griseofulvin antimalarialis intraerythrocytic paraziták nem indokolt, a P. Bevezetés A Plasmodium falciparum malária minden évben több mint millió embert érint, és körülbelül gyermek vesz részt a betegségben 1.

A vérplazma során a Plasmodium paraziták a vörösvérsejteket befogadják, szaporodnak, kilépnek és fertőzött vörösvértesteket visszavonnak, és folytatják az életciklust.

A malária sikeres kezelése és végső soron megszüntetése hatékony maláriaellenes szereket igényel. A jelenlegi hadseregünket veszélyezteti a parazita gyógyszerrezisztens törzseinek fejlődése és elterjedése, és a legfontosabb front-artemiszinin kombinációs terápiák a 2-es Nagy-Mekongi alrégióban kudarcot vallanak. Sürgősen szükség van az új célokra ható új gyógyszerekre. Egy viszonylag felderítetlen megközelítés az új célok azonosítására a maláriaellenes szerek esetében magában foglalja a Plasmodium 3 intraerythrocytic paraziták választott gazdasejteket.

Számos vörösvérsejt RBC tényezőt szed a parazita az eritrocita növekedés során, beleértve a redox enzimeket, a protein kinázokat és a bioszintetikus enzimeket 4, 5, 6, 7. Mindazonáltal a P. Nemrégiben kimutattuk, hogy a gazdaszervezet FECH szükséges ahhoz, hogy a parazita növekedjen és maláriás fertőzést okozjon 8. Ezt a megállapítást alátámasztják a megfigyelések, hogy a Plasmodium érintetlen és aktív humán FECH et tartalmaz.

Így a gazdaszervezet FECH-t gátló gyógyszerek megakadályozhatják intraerythrocytic paraziták parazita növekedését. A klinikailag jóváhagyott gombaellenes szer egy ismert FECH inhibitor. A griseofulvint több mint 50 éve alkalmazzák az emberi dermatofit gombás fertőzések kezelésére.

A gombákban felhalmozódik és mikrotubulusokhoz kötődik; a gratinofulvin felhalmozódása keratin-prekurzor sejtekben rezisztenssé teszi intraerythrocytic paraziták intraerythrocytic paraziták A griseofulvin második farmakológiai hatása a FECH gátlása. Ez a porfiria és az egerekben porfiria akut rohamként intraerythrocytic paraziták 13, Hasonló toxicitást figyeltek meg a humán bioszintetikus enzimek 16 veleszületett hiányosságaiban szenvedő emberekben, bár az egészséges egyéneknél a gyógyszer jól tolerálható.

Itt vizsgáltuk, hogy a griseofulvin gátolhatja-e a P. Másodszor, azt vizsgáltuk, hogy a griseofulvinnal kezelt betegekből származó RBC-k csökkentették-e a intraerythrocytic paraziták növekedését. Harmadszor, megvizsgáljuk a griseofulvin maláriafertőzés kezelésének képességét egy kísérleti humán intraerythrocytic paraziták vizsgálatban.

Eredmények P. Ezt követően azt tapasztaltuk, hogy a griseofulvin felhalmozódik az RBC-kben hosszabb ideig tartó inkubáció során, a maximális szinteket három nap után figyeltük meg Kiegészítő ábra S1.

intraerythrocytic paraziták

A griseofulvin anti-plazmodialis aktivitásának teszteléséhez a griseofulvinnal kezelt RBC-ket három napon át előkezeltük a P. Két különböző P. Mindkét törzs azonos koncentrációfüggő reakciót mutatott a vegyület expozíciójára. Meghatároztuk az 50 μM-os griseofulvinnal kezelt RBC-kben termesztett parazitémia százalékos arányát és a különböző parazita fejlődési szakaszok arányát 1b. A trophozo-stádium paraziták fertőzését követően 24 óra elteltével a intraerythrocytic paraziták és kontroll tenyészetek között nem volt egyértelmű különbség a parazitémia százalékában, ami azt jelzi, hogy az első generációs paraziták termelése hasonló volt, és hogy a griseofulvin kezelés nem befolyásolta a merozoita inváziót bőr paraziták emberben az RBC korai növekedését.

Jelentős késés volt a kezelt parazita kultúrákban a gyűrűs szakaszból a fiatal trophozo-ba való átmenetre, intraerythrocytic paraziták az érett pigmentált trophozoitákra 24—48 óra között, valamint a schizonts hiánya 48—54 óra.

féreg gyógyszerek olcsók és hatékonyak

A kezelt tenyészetekben a második generációs parazita termelés hiánya is ellentétben állt a kontroll parazitákkal szemben, amelyek koncentrációja óra között megduplázódott, az érett trophozoitáktól és a skizontoktól a gyűrűs és a fiatal trophozo-stádiumig. Ezzel szemben a parazitémia nem változott a kezelt intraerythrocytic paraziták 48—54 óra alatt, és a paraziták többsége pigmentált trophozoitként maradt.

intraerythrocytic paraziták gyógyszer kerek férgekkel szemben

Ez arra enged következtetni, hogy a griseofulvin károsította a paraziták intraeritrocitikus fejlődését. A vörösvértesteket a jelzett koncentrációban 3 napig inkubáltuk a paraziták beoltása előtt, és 54 órán át tenyésztettük. Intraerythrocytic paraziták vizsgálatokat P. Az adatok a két független vizsgálat átlagát SD képviselik mindegyik intraerythrocytic paraziták háromszorosan megvizsgálva. A vörösvértesteket 50 μM griseofulvinban inkubáltuk három napig, majd beoltottuk tisztított trophozoitákkal.

A teljes parazitaemiát és a négy parazita stádium viszonylagos arányát közvetlenül a beoltás után 0 óra és a megadott időpontokban határoztuk meg. A vizsgálatokat egyszer végeztük minden egyes időpontban.

A intraerythrocytic paraziták griseofulvinnal kb. Ezzel szemben N- MPP-t nem figyeltek meg a gyógyszerrel kezelt, fertőzött sejtekben, vagy nem kezelt parazitákban, amelyeket ugyanabban az időszakban tenyésztettünk 2a.

Ábra és 1. Az adatok a három független vizsgálat átlagát SD képviselik.

Élősködők (12E) Hamarosan a mozikban!

A vizsgálatokat 54 órán át végezzük. Az adatok két független kísérlet átlagát SEM jelentik háromszoros vizsgálattal.

Teljes méretű kép Teljes méretű asztal A griseofulvin maláriaellenes hatása egy ex vivo vizsgálatban Vizsgáltuk, hogy a P. Vérmintákat gyűjtöttünk a kezelés megkezdése előtt kontroll minta és minden nap a kezelés alatt, és vérüket megvizsgálták annak vizsgálatára, hogy támogatja-e a parazita intraerythrocytic paraziták.

A intraerythrocytic paraziták és kontroll RBC-ket azonos parazita inokulummal és dózissal fertőztük. Ez normálisan hatékony parazita invázió első körét jelzi, de a második ciklus paraziták növekedésének és terjedésének intraerythrocytic paraziták.

Teljes méretű asztal a A griseofulvinnal kezelt alanyokban vörösvérsejtekben tenyésztett P. A parazitákat 48 órán át intraerythrocytic paraziták. Az adatok a kezelés megkezdése után 1, 2, 3 és 4 nappal összegyűjtött mintákban meghatározott százalékos növekedési gátlást jelentik, és az átlag vízszintes vonal.

Minden mintát kétszer vizsgáltunk. A szaggatott vonalak jelzik az időpontot, amikor a griseofulvin adagolása megszűnt. Az adatok a kettős tesztek átlagát jelentik. Teljes méretű kép Egy negyedik téma, az E4, egyetlen mg-os dózisú griseofulvint vett be 2. Az adagolás után a naponta négy napig mintákat gyűjtöttünk a hatóanyag-koncentrációk mérésére és a paraziták növekedésének gátlására.

A parazita növekedést az RBC-kben a kezelés utáni 1. A parazita növekedés gátlása a 3. Ábra és kiegészítő ábra S3. Mértük a griseofulvin szintjét a plazmában és a négy alanyból származó RBC-kben 3b. Ábra és 3. Az Intraerythrocytic paraziták alanyokban a griseofulvin szintje a plazmában ~ szer magasabb volt, mint az RBC-kben.

A Griseofulvin legmagasabb plazmaszintjét az E4 alanyban 8 órával az adag beérkezése után figyeltük meg, majd a következő napokban fokozatosan csökkent. Amint az RBC-knél megfigyeltek a griseofulvin ismételt dózisát kapott személyek, a plazma szintje magasabb volt, mint az RBC-kben ~ szoros. A griseofulvint nem észlelték, vagy nagyon alacsony szinten, 12 E1, E214 E4 és 15 E3 napon nem észlelték a kezdeti griseofulvin adagolás után. Teljes méretű asztal A griseofulvin intraerythrocytic paraziták aktivitása egy indukált vérfázisú malária IBSM klinikai vizsgálatban Annak megállapításához, hogy a griseofulvin in vivo aktivitást mutat-e P.

Az első tantárgy A vizsgált paraziták az élelmiszer ellátásban intraerythrocytic paraziták közül hétet vettek fel a vizsgálatba kiegészítő ábra S4 és kiegészítő táblázat S1.

Az alanyok mentési kezelést kaptak artemether-lumefantrinnel különböző időpontokban, protokollonként, amikor a parazitaemiás görbék azt mutatják, hogy a griseofulvin nem mutatott szignifikáns gátlást a parazita növekedésében 2. Az I3-as tárgyat a 9. Ezt az alanyot IV-es artezunáttal mg kezeltük a 9.

Ez a személy a vizsgálat végén artemether-lumefantrinnel is kezelt 4. Mivel a griseofulvinnal kezelt személyekben nem figyeltek meg jelentős parazita clearance-t, a parazita redukciós arány PRR nem volt meghatározható. Ezekben a három alanyban észlelt parazitémia valószínűleg a vérben lévő gametociták miatt volt.

Két kohorsz kísérletileg fertőzött a P.

Szállítás Absztrakt Az ATP-kötő kazetta ABC transzporterek különféle élettani funkciókat szolgálnak, és kulcsszerepet játszanak a gyógyszerrezisztenciában. Az emberi malária parazita, a Plasmodium falciparum genomja a család több tagját kódolja, amelyek közül az intraerythrocytic paraziták, a gABCG2, túlnyomórészt a gametocita stádiumban kerül átírásra. Ebben a gén deléciót és címkézést használjuk a gABCG2 expressziójának, lokalizációjának és működésének vizsgálatára. A fehérje egyetlen pontszerű lipidben gazdag struktúrában található a nőstényekben, de a hímekben a gametocitákban nem. A gABCG2-knockout sejtvonalak mindkét nemnél több gametocytát termelnek.

A Griseofulvin adagolása a PCR parazitaemiás kvantifikációjától függően különböző napokon végződött 1. Az I4 alany egy kontroll alany volt, és a 8. Egy további nyolc alany, akik nem kaptak griseofulvint kontrollcsoportugyanabban az inokulumban fertőztek; A csoport intraerythrocytic paraziták parazita szintjeit SD összehasonlításként mutatjuk be.

A szaggatott vonalak jelzik az intraerythrocytic paraziták, amikor a griseofulvin adagolása megszűnt, és a résztvevők kezelték a artemether-lumefantrint. Teljes méretű kép Annak megítéléséhez, hogy a griseofulvinnak gátló hatása lehet-e a parazita növekedésére, profilaktikus szerként beadva, a 2.

A parazita növekedését azonban nem figyelték meg. Ezeket az alanyokat egyidejűleg azonos inokulummal oltottuk be 4b. A griseofulvin-vizsgálatban résztvevő személyek a 7.

Habár hat résztvevőt terveztek ebben a kohorszban, mivel ezekben a két alanyban nem volt megelőző hatás, a biztonsági felülvizsgálati csapat úgy döntött, hogy a vizsgálatba több résztvevőt sem kell beiratkozni. Mivel a parazita növekedési sebességének lényeges gátlását nem lehetett észlelni, a parazita szorzási sebességet PMR nem lehetett becsülni. A griseofulvin plazma- és RBC-szintjét meghatározott intraerythrocytic paraziták határoztuk meg 4c. A griseofulvin szintje az RBC-ben intraerythrocytic paraziták kezelés egy napja után volt a legmagasabb 7.

Amint azt az ex intraerythrocytic paraziták vizsgálatban megfigyeltük, a plazmakoncentrációk magasabbak voltak, mint az RBC-kben ~ 9-szeres az 1-es csoportban és ~ szoros a 2. Ha az ex vivo vizsgálatban az mg-os dózist kapó személyek körében a griseofulvin szintjét összehasonlították az IBSM-vizsgálat 1. Ezekből az adatokból és a fentiekben meghatározott griseofulvin-intézkedésekből a PPIX: griseofulvin plazma-arányok értéke és között volt 1. Mellékhatások Az ex vivo vizsgálatban nem észleltek rendellenességeket, és az alanyok nem tapasztaltak mellékhatásokat.

A leggyakoribb mellékhatások az S2. Az egyik mellékhatást vese kolikát súlyosnak minősítették; ez az esemény azonban nem intraerythrocytic paraziták összefüggésben a vizsgálati kezelésekkel. Az összes mellékhatás a vizsgálat végére megszűnt. Vita Eredményeink azt mutatják, intraerythrocytic paraziták a griseofulvin gátolja a P. Ahhoz, hogy a griseofulvin gátolja a P. Ez arra utal, hogy a parazita anyagcsere-folyamatot használ a griseofulvin lebomlásához, hasonlóan az állatoknál megfigyelt Plebontó folyamathoz, mivel az érett vörösvértestek nem rendelkeznek ezekkel az enzimekkel A jelenlegi vizsgálatban a griseofulvin növekedést gátló aktivitását hasonlóan blokkolta a PPIX hozzáadása.

Az in vitro növekedésgátlás görbe részlegesen kétfázisú alakja a hatásmechanizmus bizonyos fokú komplexitását intraerythrocytic paraziták. Figyelemre méltó, hogy a tenyésztett P. Azt is megállapítottuk, hogy a klinikailag alkalmazott dózisok orálisan beadott intraerythrocytic paraziták gyűjtött RBC-k a hatóanyagot a paraziták növekedését károsító mennyiségben gyűjtötték össze.

A farmakokinetikai profilok azt mutatták, hogy a plazmában és az RBC-kben a griseofulvin szintje a hatóanyagot szedő betegek egy napján elérte a legmagasabb értéket.

A mg-os dózisban beadott egyénből származó RBC-k legfeljebb 2 napig gátolták a parazita növekedését, majd ezt követően a paraziták növekedésének gátlása fokozatosan csökkent, ami egybeesett a griseofulvin plazma- és RBC-szintjének csökkenésével. Azonban az in vitro és ex vivo megfigyelt paraziták gyermekeknél 1 5 éves kezelés alatt maláriaellenes aktivitása nem mutatkozott klinikai aktivitásra, amikor kísérleti malária fertőzési rendszerben tesztelték.

A griseofulvin maláriaellenes aktivitását az IBSM modellben két különböző griseofulvin-kezelési módszerrel vizsgáltuk: egy kezelést 1. Mindkét kohorszban nem észleltek parazita növekedés gátlását.

A maláriaellenes hatás meghatározásához szükséges minta mérete nagyobb, mint az ebben a vizsgálatban alkalmazott, jellemzően nyolc alany vizsgálati karonként Mivel azonban az előzetes adatok azt mutatták, hogy nincs hatásuk, és valószínűtlen, hogy a végpontot nem sikerült elérni, a kutatók úgy döntöttek, hogy nem vesznek fel több résztvevőt és nem zárják le a vizsgálatot.

Figyelemre méltó, hogy a griseofulvin szintjei az IBSM-vizsgálat 1. A griseofulvin kimerítő PK-elemzését nem végezték el, mert PK-profilját már dokumentálták 19, Ezért az ex vivo és IBSM vizsgálatokban a teljes hatóanyag-expozíció meghatározása és összehasonlítása nem volt lehetséges. A intraerythrocytic paraziták helminthiasis etiológiája szignifikánsan magasabb volt az ex vivo, mint az IBSM-vizsgálatban, de az RBC-szintek összehasonlíthatók voltak.

Mivel in vitro eredményeink arra utalnak, hogy a griseofulvint az RBC-kben a Plasmodium belsejében N- MPP-re alakítja át, nem valószínű, hogy az IBSM-vizsgálatban megfigyelt maláriaellenes aktivitás hiánya a gyógyszerszintek különbségei miatt következett be. A griseofulvin aktivitásának a klinikai vizsgálatban való második és tisztítás esszenciáktól és parazitáktól inkább elfogadható intraerythrocytic paraziták, hogy a griseofulvin kezelés a PPIX felhalmozódását váltotta ki a véráramban.

  1. Paraziták inchikus gyógymódja
  2. Vízben élő paraziták férgek
  3. Széles spektrumú féreg elleni készítmények
  4. Ghoulish paraziták meghatározása

Felismerték, hogy a griseofulvin az állatok és az emberek májjában metabolizálódik N -MPP előállítására. Nevezetesen, a plazma PPIX és a griseofulvin relatív mólkoncentrációja hasonló volt ahhoz, amit a gyógyszer antimalarialis aktivitásának gátlásához szükséges az in vitro növekedési vizsgálatokban 1.

Intraerythrocytic paraziták indokolt feltételezni, hogy a griseofulvin kezelés során keletkezett PPIX plazma elegendő volt a griseofulvin in vivo maláriaellenes hatásának gátlására. Ezt a hipotézist az 5. Amikor a Plasmodium parazitált vörösvértesteket griseofulvinnal érintik, a gyógyszer N -MPP 1 előállítására indukálja a parazitát.

intraerythrocytic paraziták helmint feint kalandok

Amikor a griseofulvint in vivo adják bea gyógyszer a N -MPP kialakulását indukálja a májban 3. Ez a hepatocita ferrochelatáz gátlását és ennek következtében a PPIX felhalmozódását eredményezi a májban, amely a véráramba kerül 4.

Ez lehetővé teszi, hogy a ferrochelatáz továbbra is hém és parazita növekedést produkáljon 5. Teljes méretű kép Összefoglalva, a griseofulvin egy új, maláriaellenes hatású vegyület.

egy új gyógyszer az emberi test parazitáira helminthosporium levélfolt

Az a megfigyelés, hogy a parazita-kódolt FECH elengedhetetlen 9, 10, és ahelyett, hogy a gazdaszervezet RBC-eredetű FECH-je szükséges az intraerthrocytikus fejlődéshez 8, támogatja azt a hipotézist, hogy a griseofulvin a parazita ellen host-irányított intraerythrocytic paraziták hat.